SÓLIDA TRADICIÓN
Где купить SÓLIDA TRADICIÓN? Найти точки продаж SÓLIDA TRADICIÓN, выбор SÓLIDA TRADICIÓN, характеристики SÓLIDA TRADICIÓN
酒桌上的干白 "SÓLIDA TRADICIÓN"。从欧洲葡萄品种生产。
容量: 2L/ 6包/箱。
结实: 10,0-12,0%
颜色: 从稻草黄金。
香味: 和谐,有争议
味道: 充分,和谐,新鲜。
Описание: SÓLIDA TRADICIÓN